SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »Kolo sreče«

Uvodne določbe

 1. Člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira podjetje Bionic vadbeni studio d.o.o., Vodovodna cesta 9a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 1. Člen

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bionic, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

 1. Člen

Nagradna igra poteka v času od dne 6.10.2020 do dne 4.5.2021 na spletni strani www.bionic.si. Po končanem datumu promocijske zahteve / prijave ne bodo več sprejete.

Sodelovanje v nagradni igri

 1. Člen

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki na spletni strani www.bionic.si oddajo kontaktne podatke in zavrtijo kolo sreče.  Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje tako, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@bionic.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradne igre, njegovi podatki pa izbrišejo.

 1. Člen

V nagradni igri se sodeluje z izpolnitvijo kontaktnih podatkov na spletni strani www.bionic.si : (1) ime, (2) e-mail naslov, (3) obkljuka soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Z izpolnitvijo kontaktnih podatkov in soglašanjem s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre, se istočasno prijavljate na prejemanje novičk podjetja Bionic.

Vsak sodelujoči lahko kolo sreče zavrti le enkrat. V kolikor kolo sreče zavrti večkrat, se šteje dobitek, ki ga je dobil prvič.

 1. Člen

Organizator ne nosi odgovornosti za napačno posredovane podatke (npr. neobstoječ e-mail naslov) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v takšnih primerih sodelujočega izloči iz nagradne igre.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadarkoli med trajanjem nagradne igre spremeniti potek nagradne igre: dodati ali odvzeti možnosti pridobivanja poskusov vrtenja kolesa, spremeniti vrednotenje posameznega poskusa.

 1. Člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo Pravil nagradne igre. Šteje se, da je sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je na spletni strani www.bionic.si obkljukal soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili te nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi te nagradne igre.

Sodelujoči izrecno dovoljuje, da lahko v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njegove podatke (ime, priimek in kraj bivanja) na spletni strani www.bionic.si, Bionic Facebook strani in Instagram profilu Bionic, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Nagrade in prevzem nagrad

 1. Člen

Organizator bo sodelujočim v nagradni igri podelil naslednje nagrade, pod pogoji določenimi v nadaljevanju teh pravil:

 • 15% popust na individualno EMS vadbo (paket 24 obiskov)
 • 20% popust na individualno EMS vadbo (paket 24 obiskov)
 • 30% popust na individualno EMS vadbo (paket 24 obiskov)
 • Eden plača, drugi vadi za 1 € – vadba v paru (paket 24 obiskov)

V primeru nagrade Eden plača, drugi vadi za 1 € – vadba v paru (paket 24 obiskov) si mora nagrajenec sam poiskati osebo, s katero bo vadil v paru. Podarjena nagrada velja izključno za vadbo v paru.

 1. Člen

Nagrajenci nagrad, ki jih izbere sistem ob vrtenju kolesa sreče, so po e-pošti takoj obveščeni o prejemu nagrade – prejmejo identifikacijsko kodo in navodila za koriščenje nagrade. Nagrajenci morajo za pridobitev nagrade v roku 7 dni po prejetju nagrade organizatorju na e- poštni naslov info@bionic.si sporočiti svoje podatke (ime, priimek in naslov, e-poštni naslov ter telefonsko številko). V primeru, da nagrajenci organizatorju v roku 7 dni po prejetju nagrade ne sporočijo svojih kontaktnih podatkov, se nagrada ne podeli. Nagrajenec lahko nagrado v celoti izkoristi najkasneje do 31.8.2021. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v določenem roku, velja, da je nima namena izkoristiti.

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini ali v kakršni koli drugi obliki (nadomestilu). Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Varstvo osebnih podatkov

 1. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen naveden v 2. členu teh Splošnih pogojev. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji, izpolnitev nagrade). Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Po izvedbi nagradne igre se podatki o nagrajencih zbrišejo.

 

Končne določbe

 1. člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Prav tako organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.bionic.si.

 1. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6. 10. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.bionic.si.

Ljubljana, 6.10.2020

Bionic vadbeni studio d.o.o.